O nama

Osnovna ideja Udruge je pomoć

 • ljudima slabijeg imovinskog statusa
 • samohranim roditeljima bez adekvatne financijske, medicinske ili socijalne skrbi
 • osobama s invaliditetom
 • starijim osobama (65+ godina) bez adekvatne financijske, medicinske i socijalne skrbi
 • invalidima rada i drugim invalidima bez adekvatne financijske, medicinske ili socijalne skrbi
 • većim obiteljima sa malodobnom djecom u kojima jedan ili oba roditelja nisu zaposlena
 • teško bolesnim osobama
 • beskućnicima
 • ostalim potrebitim osobama

Područje djelovanja

 • Udruga će djelovati na području Republike Hrvatske, Europske unije ili šire, u skladu s propisima pravnog poretka pojedine države.
 • Udruga će pružati pomoć potrebitima, a samo prikupljanje donacija širiti ćemo po cijeloj Hrvatskoj, te također tražiti mogućnost donacija i financijske pomoći iz inozemstva.
 • U svrhu što djelotvornijeg rada i postizanja ciljeva Udruge te unapređenja humanitarnog djelovanja i volonterizma, Udruga će surađivati s nadležnim gradskim, županijskim i državnim tijelima, institucijama i drugim pravnim osobama te drugim domaćim i inozemnim udrugama i organizacijama koje imaju slične ciljeve.

Način prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

 • Redovni članovi Udruge obići će potrebite obitelji (osobe), uvjeriti se u njihovu socijalnu situaciju te za njih pokrenuti akciju prikupljanja pomoći. Udruga će pomoći u higijenskim potrepštinama, hrani, lijekovima i ortopedskim pomagalima, školskom priboru, odjeći, obući, drvima za ogrijev i ostalim neophodnim potrepštinama za život, na način da se sakupljene stvari odnesu direktno na adresu potrebite obitelji (osobe).
 • Za vrijeme većih blagdana osigurat ćemo poklone djeci obitelji za koje imamo pokrenute akcije, kao i djeci koja su primorana provesti blagdane u bolnici.
 • Promicat ćemo volonterski rad mladih, održavajući predavanja po osnovnim i srednjim školama, kao i surađivati sa drugim humanitarnim udrugama te povremeno raditi zajedničke akcije s njima.